Program

Sesja inauguracyjna
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka, Dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk

18:20 – 18:40 Dermoskopia raków skóry.
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

18:40 – 19:00  Zmiany paznokciowe w przebiegu łuszczycy plackowatej.
Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

19:00 – 19:20  Współczesne zagrożenie grzybicami dermatofitowymi.
Dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk

19:20 – 19:30  Dyskusja

20:00   Kolacja powitalna

9:00 – 9:10 Powitanie uczestników.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

9:10 – 9:50 Wykład Specjalny: Konflikt Rosyjsko-Ukraiński i wynikające z tego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Pytania i odpowiedzi.
Generał Broni Marek Tomaszycki

Sesja dermatologii dziecięcej
(Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi)
Przewodniczący: Dr n. med. Danuta Rosińska-Borkowska, Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

9:50 – 10:10 Młodzieńcze SLE.
Prof dr hab. n. med. Joanna Narbutt

10:10 – 10:30 Rybie łuski.
Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

10:30 – 10:45 Wyniki leczenia AZS dzieci w programach lekowych.
Lek. med. Justyna Ceryn

10:45 – 11:00 Ciekawe przypadki kliniczne.
Lek. med. Justyna Ceryn

11:00 – 11:05 Dyskusja

11:05 – 11:15 Przerwa kawowa

Sesja „Nowoczesne terapie łuszczycy w praktyce klinicznej”
(Klinika Dermatologii UM w Poznaniu)

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski, Dr n. med. Kinga Adamska, Prof. dr n. med. Andrzej Kaszuba

11:15 – 11:25 Inhibitory interleukiny 23 w leczeniu łuszczycy plackowatej. Doniesienia własne.
Magdalena Korzycka, Kinga Adamska, Zygmunt Adamski, Lucyna Jankowska, Adrianna Liberska-Nobis. Katedra i Klinika Dermatologii UMP, Kierownik Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski; Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii, Kierownik Dr n. med. Kinga Adamska

11:25 – 11:35 Inhibitory interleukiny 17 w leczeniu łuszczycy plackowatej i łuszczycowego zapalenia stawów. Doniesienia własne.
Kinga Adamska, Zygmunt Adamski, Lucyna Jankowska, Adrianna Liberska- Nobis. Katedra i Klinika Dermatologii UMP, Kierownik Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski, Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii, Kierownik Dr n. med. Kinga Adamska

11:35 – 11:45 Leczenie łuszczycy miejsc szczególnych z zastosowaniem leków biologicznych.
Kinga Adamska, Zygmunt Adamski, Lucyna Jankowska, Adrianna Liberska-Nobis. Katedra i Klinika Dermatologii UMP, Kierownik Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski, Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii, Kierownik Dr n. med. Kinga Adamska

11:45 – 11:55 Znaczenie monitorowania pacjentów podczas terapii biologicznej łuszczycy.
Kinga Adamska, Zygmunt Adamski, Lucyna Jankowska, Adrianna Liberska-Nobis. Katedra i Klinika Dermatologii UMP, Kierownik Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski, Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii, Kierownik, Dr n. med. Kinga Adamska

11:55 – 12:05 Inhibitory interleukiny 36 w terapii łuszczycy krostkowej. Dane literaturowe.
Kinga Adamska, Zygmunt Adamski, Lucyna Jankowska, Adrianna Liberska-Nobis. Katedra i Klinika Dermatologii UMP, Kierownik Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski. Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii, Kierownik Dr n. med. Kinga Adamska

12:05 – 12:10 Czy stowarzyszenia chorych na łuszczycę są ważnym ogniwem opieki nad chorym w Polsce?
Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski. Katedra i Klinika Dermatologii UMP, Kierownik Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

12:10 – 12:20 Dyskusja

Wykład eksperta

12:20 – 12:40 Leczenie trądziku różowatego w świetle aktualnych wytycznych.
Prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

12:40 – 14:50  Lunch

Sesja atopowego zapalenia skóry i alergologii

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz, Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

14:50 – 15:05  Zmiany skórne w nadwrażliwości na leki.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz

15:05 – 15:20   Nowe podejście do leczenia AZS.
Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Wykład eksperta

15:20 – 15:40  Najczęstsze dermatozy wieku noworodkowego.
Dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz

15:40 – 16:00 Dupilumab – leczenie AZS u pacjentów już od 6. miesiąca życia.
Dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska wykład sponsorowany 

Sesja dermoskopii

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, Dr n. med. Wiesław Bal, Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

16:00 – 16:20  Aktualne algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na czerniak – w duecie dermatologa i onkologa.
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, Dr n. med. Wiesław Bal

16:20 – 16:40  Pułapki diagnostyczne w czerniaku.
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Wykłady eksperta i Sesja przypadków Kliniki Dermatologii i Alergologii w Gdańsku.
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Wykład eksperta

16:40 – 16:50  Laser CO2 w praktyce dermatologicznej. Blaski i Cienie.
Dr n. med. Adam Borzęcki

Prezentacja przypadków klinicznych

16.50 – 17:00  Moje ciekawe przypadki kliniczne.
Dr n. med. Adam Borzęcki

17:00 – 17:10 Zespół Schnitzler – rzadka choroba autozapalna przebiegająca z pokrzywką.
Lek. med. Krzysztof Kanabaj

17:10 – 17:20 Trudności diagnostyczne – grzybica skóry gładkiej. 
Lek. med. Krzysztof Kanabaj

17:20 – 17:30 Samouszkodzenia skóry w przebiegu zespołu Ekboma.
Dr n. med. Dorota Purzycka-Bohdan

17:30 – 17:40 Nietypowa manifestacja liszaja płaskiego przerostowego – obraz kliniczny, dermoskopowy oraz histopatologiczny.
Lek. med. Jakub Żółkiewicz

17:40 – 17:50 Erytrodermia łuszczycowa – trudności terapeutyczne.
Lek. med. Katarzyna Cichowska

17:50 – 18:00 Epidermolysis bullosa pruriginosa – nowa mutacja w genie COL7A1 w pomorskiej rodzinie.
Lek. med. Krzysztof Kanabaj

18:00 – 18:10 Łuszczyca leczona adalimumabem u 5-letniego dziecka.
Lek. med. Aleksandra Herkowiak

18:10 – 18:20 Wyniki leczenia łysienia plackowatego za pomocą upadacytynibu.
Lek. med. Anna Czarnecka

18:20 – 18:40 Moje ciekawe przypadki kliniczne.
Dr n. med. Piotr Brzeziński

18:20 – 18:30 „Creeping eruption” u 15 miesięcznej dziewczynki diagnozowane jako skórna postać larwy wędrującej.
Dr n. med. Piotr Brzeziński

18:30 – 18:40 Carpe Beetle dermatitis – zapalenie skóry wywołane przez Mrzyka dziewanowca (Anthrenus verbasci).
Dr n. med. Piotr Brzeziński

Wykład eksperta

18:40 – 19:00  Spektrum liszaja płaskiego mieszkowego w trichoskopii klasycznej, releksyjnej UV i trichoskopii dużych powiększeń.
Dr n. med. Piotr Szlązak, Lek. med. Tomasz Iwanowski

19:00 – 19:45  Zebranie sprawozdawczo wyborcze SDWP

20:00 Kolacja

Wykłady ekspertów

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, Mjr rez. Dr n. med. Andrzej Zaczkiewicz

9:00 – 9:15 Szczepienia przeciwko COVID-19 a chłoniaki skóry – miecz obosieczny?
Lek. med. Berenika Olszewska, Prof. dr hab. n. med. Sokołowska-Wojdyło

9:15 – 9:30  Psychodermatologia.
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

9:30 – 9:45  Choroba Munchhausena z przeniesienia, Maltretowane dziecko. Własne doświadcenia kliniczne.
Mjr rez. dr n. med. Andrzej Zaczkiewicz

9:45 – 10:00 Rola STI dla zdrowia kobiety.
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

10:00 – 10:10  Dyskusja

Przypadki Kliniczne Kliniki Dermatologii w Olsztynie

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

10:10 – 10:20 Kiła wrodzona podejście lekarza praktyka.
Dr n. med. Natalia Zdanowska

10:20 – 10:30 Współistnienie HS i piodermii zgorzelinowej.
Lek. med. Katarzyna Jóźwicka

10:30 – 10:40 Czy możemy zapomnieć o Esperalu?
Lek. med. Paulina Klimek-Trojan

10:40 – 10:50 MelTUMP – problem kliniczny.
Lek. med. Anna Płaszczyńska

10:50 – 11:00 Dyskusja

Wykłady ekspertów

Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Szlązak, Prof. dr hab. n. med.  Romuald Olszański, Prof. dr hab. n. med. Monika Bowszyc-Dmochowska, Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak

11:00 – 11:15 Hidradenitis suppurativa – nowe wyzwania terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak

11:15 – 11:30 Ocena efektów leczenia terapią fotodynamiczną pacjentów z rakami podstawnokomórkowymi i chorobą Bowena z wykorzystaniem dermoskopii dużych powiększeń i dermoskopii refleksyjnej UV.
Dr n. med. Piotr Szlązak, Lek. med. Tomasz Iwanowski

11:30 – 11:45 Leczenie powikłań po kwasie hialuronowym na podstawie przypadków.
Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

11:45 – 12:00 Współczesne oblicza kliniczne chorób kręgu pęcherzycy liściastej.
Prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski

12:00 – 12:15 „Strupy miodowe” – co kryje się pod tą nazwą?
Prof. dr hab. n med. Monika Bowszyc-Dmochowska

12:15 – 12:30 Dyskusja

12:30 – 12:45 Zakończenie Konferencji